Det händer mycket i Västerås just nu både i det offentliga Västerås och i föreningslivet. I stadens föreningsregister finns drygt 800 föreningar och utanför föreningsregistret finns säkert åtminstone dubbelt så många. Hur många föreningsaktiviteter som händer varje dag runt om i kommunen är antagligen omöjligt att svara på, men vi kan vara säkra på att det är många.

Många av föreningarna har en hel del att göra med kommunen: lokalbokningar, föreningsstöd, arrangemang, föreningar sitter med i kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet, föreningar deltar i utvärderingar och bildar olika samverkansgrupper med tjänstemän på förvaltningar i olika frågor, utgör remissinstanser, samverkar kring aktiviteter på mötesplatser för äldre och det är också många föreningar som har olika typer av avtal med Västerås stad.

Under 2013 har olika förvaltningar bjudit in föreningslivet till dialog i olika frågor som till exempel i arbetet med en handlingsplan för idrott och i förstudiearbetet kring paddling på Svartån. I början av 2014 bjuds hela föreningslivet in till dialog kring kulturområdets utveckling i Västerås.

Västerås stad och Västerås föreningsliv samverkar med andra ord på en rad olika sätt och nu vill Västerås stad att vi tillsammans kommer fram till en Lokal Överenskommelse, LÖK, för hur samverkan ska se ut framöver. Frågan är ju då, vad det ska vara bra för? Vi samverkar ju redan? Är det något nytt vi ska göra? Är det nya krav på föreningslivet som är på väg? Vad är en LÖK egentligen?

Nej, det är faktiskt inget nytt vi ska göra. Det vi ska göra är att ta tillvara på den samverkan som finns och utveckla den samtidigt som vi också ser om det finns nya områden där vi skulle kunna samverka. Många föreningar har idag en bra samverkan med Västerås stad, men det finns också många föreningar som tycker att det fungerar lite si så där, och många som inte har någon samverkan alls.

Genom att vi tillsammans diskuterar oss fram till vad det är vi tycker är viktigt i vår samverkan och skriver ner det och också skriver ner vilka förväntningar vi kan ha på varandra så utvecklar vi våra samverkansmöjligheter. Under processens gång lär vi känna varandra bättre och kommer förhoppningsvis att se nya möjligheter. Genom möten lär vi av varandra och genom att olika föreningar träffas i nya konstellationer så kan även nya samverkansmöjligheter mellan olika föreningar skapas.

Under det närmaste året ska vi träffas och prata och diskutera och se hur vi kan jobba tillsammans för att Västerås ska bli ännu bättre att leva och bo i.

På den här bloggen kommer jag, Irja Holtter, som är projektledare att skriva tillsammans med två av projektmedarbetarna: David Sundén och Anna Björkman.

Kommentera gärna det vi skriver och hör av er med förslag på vad ni tycker att vi ska skriva om!

För mer information om Västerås stads arbete med civilsamhället och LÖK, Klicka HÄR.

God Jul och Gott Nytt År, så ses vi 2014!

/Irja

Annonser